Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 

به مرد فکر کن که مرده است
شت 
چرا گریه می‌کنی
گریه خوب نیست
نگاه کن
به مرد ساده‌ای
فکر کن که مرده است
و دفن گردیده دیده دیده در اعماق
به مرده‌ای که
کرم گذاشته در جان‌ش
 و هر هزار کرم درخشان‌ش دارد
برای تو ابریشم می‌بافد
به چشم‌های سرخ در حدقه فکر کن
به رنج قلبی که از تپیدن چاره‌ای ندارد
جهان ساده نیست
جهان سرد و دردناک و خیس است
ولی
پشت کو‌ه‌هاش آتش آتش آتش دارد

 

مردمی که مرده اند
و مردمی که زنده اند
و یاد مرده می‌افتند
مقفوسهای خاکی
و یادهای محبوس در خواطر
"یادش به خیر مادرم"
توی شعر یک شاعری بوده
که مادرش مرده
و زیر خاک
سیاه و پوسیده است


 

 درختی 
به دنبال برگ‌هاش
دختری
 به دنبال گیسوان‌ش
شاعری
حیران هر کلمات

- حرف‌های من کوجاست؟
حرفای من کوجاست
کلمواتی عزیزی من
قوافی بد
وختی بیدون لیکنت...

- پر از شادمانی دختران دامن پوش
حرف‌های من کجاست؟

- کوش؟
هان
کوش؟

کسی مرده
کسی را سوار برانکار
برده دفن کرده‌اند
کسی که بوده
دیگر نیست
مرد شاعری
که بوده
دیگر
 شاعر نیست
و سپیداری چاق
به دست‌های تکیده 
برگ سفید ندارد

- در بیابان تشنه
برگوری دیدم نبشته
به دنیا غریب آمدم
دیوانه
عاشق خورشید
و از مرگ بیزار
و از ماسه بیزار
واز فراموش شدن

- خیرشید میرا هیلاک کیرد
مواسه ما را پیشاند
فیراموش
موش
موش
موش شیدم

 
آباده‌ای اهواز
پر از بچه‌های لاغر غمگین
که عینکی و سرودخوان
برهنه و گریان
باز باز و ختنه نکرده
با زانوان خم
سرودخوان
سوی خانه می‌دویدند


 

شهر 
مادرش را گاییده
بچه‌های‌ش را کشته
عین سگ
عین عین سگ دارد
رعد و برق می‌زند
آسمان هنوز
قطره‌هایی برای برف‌پاک‌کن 
کنار گذاشته

 

وقتی که خسته‌ترین کلمات
از کار روزانه خانه می‌آیند
پیژامه می‌پوشند
چای می‌ریزند
درباره‌ی سیاست می‌گویند
راجع به عشق‌های قدیمی
وقتی که
خسته‌ترین عاشق‌ها
یاد حرف‌های بی ‌ارتباط قدیم می‌افتد
و برای عشق جدید
که بالاتر از تمام حرف‌های دنیا ست
کل‌مه‌ای تازه می‌سازد
انگار
زیباترین زنان جهان
یاد ماه افتاده
یا ماه
لاغر و زیبا
دوس‌دختر درخت‌ها ست
انگار
مرد لاغری های است
و برای مردم خندان
از زنان قدم زننده در میان کوچه می‌گوید
انگار
کلمه‌ای برهنه
خندان
در میان ملافه گردیده
شب ابجد و نادان خوابیده
و صبح
شعری تابان
میان ایوان گردیده

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM