Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 

نهیب زد "کشتی مرد. برید سراغ تخته‌پاره‌های‌تان...!" و ما برای طوفان تنها مشتی خاک و اره داشتیم
 

آتشین بودن
ونه اصلن شبیه دیگران
آتشین بودن
فائق آمدن بر آتش خود
به سوختن
و در خاکستر
بسوختنی از نو

توی برنامه های نوروزی
سندی هست
و صولتی شو دارد
و در انتها 
شاه‌ماهی جوان موسیقی ایران
گوگوش
 

RedRum RedRum  RedRum

 تق‌تق اعصاب
 از هجاوات چرت شماره‌دار حروف
از این‌که مرارت‌ها 
جک را
 پسری بی‌مزه کرده است
 و دنبال خود افتاده است جک
 با تبر
 و با تبر
 تمام درهای خودش را شکسته
حالا 
در میان طوفانی از
حصارهای شمشاد
و خنده‌های خودش درباره‌ی خودش
یخ زده
اینجا 
در این گوشه‌ی سرد از دنیا
مکان مقدس مرگ از شاعر
حتی
ارواح هم نمی‌آیند

 
سانچی

گریه نیست
گریه نیست

غمی عظیم عزیزم 
عظیم
در بغض ایستاده‌ی مردم
شکسته است

 
 الآن که فکر می کنم اصلن
چیزی نگفته بودم
چیزی به یادم نیامده بوده
نبود
و ات
روی تمام شمارگان ساعت من ایستاده بود
دژم
خمیده ابرو
در باره‌ای که بر هر ستون
کچلی زفت و ایستاده دارد
عتاب‌دار
با فکر روشنی که دشت را
و دشت
دشت روشن
از وحشیان و شاعران لاغر
خالی است...

شهر در امن و امان 
ساعت دو نیمه شب است
شاعر لاغری 
که گفته چیزی نگفته
نخوابیده

 

V

کچل عرق‌خور تلخی در من 
باید امشب مجلدی بنویسد
با همان سیاق ماضی
کنار چراغ
یا برهنه‌تر حتی 
هر شمع
کچل عرق‌خور تلخی باید
معارف را
قطره قطره روی کاغذ امشب
بچ کاند

- گفتم کچل
و یاد گیسوی تو افتادم
که مرا کشیده تا بالا
آجربه آجر 
و تو
از این بالا
نقطه‌ی متحیر زردی هستی
با دو بازوی بسیار نازک
که صدای گریستن من را
در آغوش گرفته

- مردی رمانتیک
اشکهاش را پاک می‌کند -

- مردی رمانتیک
با خودش می گوید
همین هم برای تو کافی بود -

- مردی رمانتیک
تکه‌های شکسته‌ی پرهایش را
با وسواس
جمع می‌کند -

- مردی رمانتیک
گریان
به سوی آسمان
پرواز می‌کند -
 
به جان شب قسم
دیشب نخوابیده بودم
و خوابم عمیق نشد
و هر شب دختری ابله و خیالاتی
- که خاک بر سرم کجاش شبیه شما بوده -
از پشت حالا مثلن شاید
- که خاک بر سرم اگر به پشت شما بیشتر از عقبه‌ی ذهنی شما -
به جان  شما دیشب نخوابیدم
و آدمی که نخوابیده
چطور می‌شود که خواب شما را؟
 

فرهاد
روی تمام درخت‌ها عکس قلب کشید
و تمام کوه‌های توی راه را کند
و تمام جویبارهای جهان
برهنه و عاصی
در پی‌ش می‌آمد
شیرین توی انقلاب بود
دپ‌زده 
کتاب غمگین می‌خواند
 
زمین گلوله خورد
 و پیکرش بی‌جان
بر درخت‌ها افتاد
 درخت‌ها هنوز
مصمم
به سمت قلعه می رفتند

 
چرا با قیام توده‌ها مخالف‌ام؟ 

می خواهم 
هرشب 
بروم کافه 
قهوه‌ای بنوشم 
دختری که دوست دارم ببینم
حرف بزنیم با هم
شعرهای تازه‌ام را برایش بخوانم
و توی تاکسی تا خانه
مثل هول‌ها هم را ببوسیم
 

سیاه همیشه بود شب
شبق نداشت
ستاره حاضر بود
ماه ناظر بود
بعضی از عابرین
 سبیل‌دار و عاشق بودند
شب ولی
شبق نبود
و بی شبق
شب
شب نیست

 

دانته
با اسافل مشهود
راه می‌رود میان خیابان‌هام
 گاوهای تشنه خوابیده‌اند
گوساله‌ها
که زمانی
مردهای تنی بودیم
حالا
ناتنانه برادران هم هستیم

- ببخشید برادر
نرو این تو
از اینجا به بعد این خیابان
بازگشت ندارد

مینوتورهای تازه‌سال
تمام راه پیچ‌پیچ
به دنبال هم دویده‌اند
شهر از صدای نفس‌های گوساله‌ها پر است

- شورت لازم است
پارچه‌ای
پرده‌ای
توری
دانته باید
لااقل در جهنم قابل دیدن باشد
بشود فهمید
بشود پیدای‌ش کرد

- هاه
آقای دانته
عزیزم شما اینجایی؟
دنبال شما می‌گشتیم
تمام جهنم
به دنبال شما می‌گشت
 

و سرهای بریده از من
نام تن‌های بی سر را می‌پرسند
"اسم‌ش خسرو بود
دستهای مطمئنی داشت
درست قدر آچار فرانسه 
یا به قدر دسته ی‌ شمشیر
گفته‌اند شب‌ها
می‌آید
خواب شاعر آلوده می کند
تو شاعری نه؟
وگرنه باد چرا تمام کویر مرا به دامن تو غلطانده؟
من به باد اعتقاد دارم
باد چیزهای زیادی از دنیا می‌داند
توی شعرت جنازه‌ی بدون سر نداری؟
تمیز باشد
خسرو هم نباشد
می‌شود نباشد"
بعد تکیه داد به کفش‌م
"می دانی؟
سر بدون تن
اتفاقی کشکی است
باد 
هر چه باد 
شوهر باید داشته باشد
تنی باید باشد
وگرنه شب
باور نمی‌کند حرف آدم را
و راست‌ش ما مرده‌ها
هر شب
با شب
حرف‌های سکسی داریم" 

زنی سپید
برای من
سپیده ریخت توی جام هام
و من 
ستاره پاره پاره شد
دلم و چشم‌هام
زنی مرا بلند کرد
قد بلند و طرد
شکستنی
امید بستنی
نماندنی و رستنی
زنی مرا
 گرد کرد
کپه کرد
غم قلپه کرد
دست زد
دست داد
زنی سپید
مرا به خود کشید و
دید
باز دید
دیده بود
و از منی و
بر منی
زنی
پریده بود
زنی پریده بود
لحظه‌هام


 
- عزیزم باده بریزم؟
و حافظ سکوت کرد خرقه بر خود کشید و هیچ نگفت
یعنی گفت ولی ما نمی‌دانستیم

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM