Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 

زخم‌های خونین
حمام رفته در خیابان
راه می‌روند
و برنامه‌ی تی وی
به شدت جهنم است
اخلاق
شورتی توری است
بند کون صاف کوچکی
و مردمی
که از صداشان فریادی
و از تن‌شان زخمی
تنها مانده
تاولی به مبل‌ لاغر
تاولی به تخت‌ کثیف
همه
جهنم نگاه می‌کنند
و جهنم می‌خوانند
زخم نیست
زخم اصلن نیست
"خودش رفته
مونده دردش"*
داستان رفته
 تیر خوردن مردهای چاق رفته
تیر خوردن یخچال
تیر خوردن شلوار
تیر بر بز
بر کوهی
که مال خودش بوده...
زمان
برای حتی مردن
نامناسب است
برای حتی
پروکرست در جهنم
و وبگردی بر سوزن
و گفتن داستان زخم‌هایی
که با سوزن
زخم هم را می دوزن
حسینی مرده
حسینی امارات است
اربعین
زیر آفتاب
سینه می‌زند

*تتلو
 
پیچیده
از چیزی گفتن
که بسیار ساده است
فرز
در بافت‌های ساده پنجه کشیدن
احمق
در میان نخ‌ها
تند تند نفس کشیدن
تا صاحبت بیاید
کلاف باز کند از تو
و تو را جای نرمی از خود
بخواباند

 


چیزی از قلب قفس جوشید
اتاق ساکت بود
پرنده گفت
"درنگ؟
نع
اصلن لازم نیست
بل
باید الان بلبل شد
با اتکای خاص
به سرخی چشم‌های ترسناک
با اتکای خاص
به حر و حریرهای دردناک
انگار نه من در قفس
بلکه
سیاووشی
 بنشسته باشد
بر شانه‌های اسب"
بلبل گفت
"قرمز کنم کمی
- تنها کمی -
تابستان را 
سر وقت‌ش 
خنک که شد
فواره را می‌بندم"


تلخ گفت بعد
 در باب "حدیث آرزومندی" 
و خون
 روی دیوارها پاشید
بر صورت حیاط
چراغ بالکن روشن شد
زن‌ها
پیرهن نازک ملافه پوشیدند
و خونین و خندان و زیبا
بچه‌می
آفریدند
جهان از جیغ خونین بچه
از واره‌های فر
پرشد

فرواره گفت بعد
"هر پرنده‌ای عمری دارد
هر عمری ترانه‌ای
و هر تزانه‌ای شهیدی
بعد شهید کافی ارائه داد
بسته‌های کوچک غم
در کفن پوشیده
و دسته‌های شادمان عزادار
"برادران غرق‌ خون" انگار
حسین 
معنای جنگ را فهمیده باشد

بلبل مرد


 
Then there was the pain
who did not ask me about things
- pain never asks -
answered not
-never answers-
and it was
-it always is-
It comes up you
clings on the eyes
and does not cut
-it never cuts-
Then there was the pain
waves were there
sun was there
I was there
eye was there
and the sea
blue
-was pain-

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM