Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
پادشاهی کوچک
سر بر تختی کوچک
 در سیاره ای تنها
وپادشاهی کوچک
و دلدار مرده ای کوچک
 
پادشاهی کوچک
- در مایه های همان امیرزاده تنها کوچک -
با چشمهای همان بگو بادامی
موهای فرفری کوچک
و در مایه های نه همان امیرزاده کوچک
تنها
ولی گریه میکند گاهی تنهایی ...

 
مچلس قابیل کشی قسمت ششم

نمایشنامه در حال نویسش از راه نمایی ها ممنون میشوم

هابیل : چیدنش که تموم بشه میریم مال همسایه بالاییا رو جمع میکنیم. مال حسن آقا اینارو { میخندد اقلیما هم میخندد رو به قابیل} تو که بدت نمیاد شیطون ؟

{ قابیل محو لبخند میزند }

{ همینطور خم شروع میکند به آواز خواندن }

اگه آفتو بیاد و
برزنه سر
اگه مهتو بیاد و
وا کنه پر
اگه دنیان مو
دنیا بشه
نو
بیاد تن رو بده
چارچوبه در

بیاد افشون کنه
پنهون کنه
ویرون کنه
باز

بیاد
از نو بیاد
و خون کنه باز ...

{هابیل که جلو میرود پولهایی که توی دامنش چمع کرده را میپاشد هوا اقلیما و قابیل ادای داس زدن در می آورند }

{ همه با هم ...}

بیاد
از نو بیاد
وخون کنه باز ...

{تکرار به سمت آهسته شدن }

اقلیما : { ادامه میدهد }{ همه به سمت جاهایشان بر میگردند ومینشینند این بار قابیل جلو نشسته }

دل مو سوی آهویی کشونه
که سنگین دل ولی زیباوشونه
مث کفتر به هر سو میزنه پر
دلم هرباره سویش پاکشونه

هابیل : { به اقلیما } چی کا داری تو اینجا ؟ شوهر دلت میخواد ؟

اقلیما : {اول چا میخورد بعد یکدفعه قیافه اش بچگانه میشود و میخندد } سیگار میخواد دلم خیلی ولی آقامون گفته نکش برات بد میشه شوهرا دیگه نمیگیرنت

هابیل : {میخندد} چه باحال چند سالشه آقات ؟

قابیل : پونزده ولی الکی میگه هیژده که دل آدم نسوزه براش ...

اقلیما : چرا بعضی وقتا میسوزه . خاله گفته بزرگترکه بشم بهتر میشه. نه حال میده دیگه نه میسوزه. میگه باس پول جمع کنی این روزا که مشتری زیاده برا وقت پیری ، خاله میگه کاش رفته بودم دوبی همون بچگی رو میگه ، میگه دوبی خوبه دیواراش بلنده مردم سیرن ، تام بسوزه زود میبرن خوب میکنن ...

هابیل : خوب میشه ؟

قابیل : {سیگار آتش میزند با خنده }نچ ...!

اقلیما : مردا یه جور تنبونشون دوتا میشه زنام یه جور ، سوا سوا ...

هابیل : دسام درد میکنه بوسشون میکنی برام ؟ {هی تکرار میکند}

اقلیما :
چه عشوه ریختم براش
چه عشوه پختم براش
یه جوری توی چادر
انگاری لختم براش

قابیل : {لوس و زنانه }
آقام دلش کبابه
هی میگه که ربابه
چقد موهات قشنگه
چقد صدات قشنگه
گوشواره هات قشنگه
چقد تنت سفیده
مث تو رو کی دیده

اقلیما : { بی خیال }
خیال کرده آقات
تا پول نداده بابات
ربابه دس نمیده

 
مجلس قابیل کشی قسمت پنجم

از راهنماییها ممنون میشوم

اقلیما : خواستگار اومده برام ....

{ صدای کل زنها در مجلس عروسی }

{ صدای ضجه زنها }

{صدای گریه زنها }

{فید همه صداها به هق هق هابیل }

هابیل : { گریه می کند } سر اول سالی خدا صدام کرد گفت باباتو کار داشتم نبود گفتم تو بیای . گفتم سلام دست کشید سرم گفت تو آدم خوبی استی اصلت خوبه ساده ای منتهی حیف که آخر داستان قابیل میکشدت. { صدای قهقهه همزمان قابیل و اقلیما } اگه نمیکشدت حتمن بعدنا پیغمبرت میکردم گفت اینا که میگم نه سر اینه که دلت خوش باشه ها نه میدونم مردن سخته برا همینم گفتم اون دختر بیاد پیشت خیلی بوی خوبی میده کیف میده باش باشی بعد پرسید دوستت داره ؟

قابیل : {ضچه میزند} نه آقاجون دوس نداره منو هیشکی دوس نداره منو ...

هابیل : دوس میشید. زنا اینجورن زود اخت میشن به آدم. بوی تن آدمو میگیرن زود وابسته میشن ...

اقلیما : آسمونو نیگا کن ! ببین اه ... چقد ستاره داره ! چن تا ستاره هس توی آسمون ؟ هزارتا ؟ صدتا ؟ مث توی فیلما قسمتش کنیم یکی برا من، یکی برا تو، یکی برا محبوبه یکی واسه اسماعیل

قابیل : یکی واسه مرجان یکی واسه میتی

هابیل : یکی واسه میتی یکی واسه مهناز

{ هجوم صدای آدمها بیرون صحنه که همین جمله را هی برای آدمهای مختلف تکرار میکنند }

{ هابیل و اقلیما آسمان را نگاه میکنند }

هابیل : خدا برای همه بنده هاش ستاره داره ، خودش گفته تو قرآن. گفته ای آدم من تورو دوست دارم. خیلی دوست دارم. زناتونو بیشتر ولی مردا رم دوس دارم برا همینم برا هر کدوم یه ستاره گذاشتم کنار که دلتون بش خوش باشه ، خدا خودش میدونه زندگی چقد سخته میدونه گرونی اجاره خونه همه چی رو گفت میدونه

اقلیما : مگه حرف میزنی باش حاجی ؟

هابیل : {پایش را دراز میکند} حرف حرف که نه ولی گاهی یه چیزایی میگیم

اقلیما : دست راست منو گفتی که پوسته پوسته شده بود

هابیل : میدونست خودش گفت ضماد گردو بگو بذاره زود خوب میشه گفت اگه نشد یه شب بیار من ماچش کنم ...

اقلیما : {با عشوه} گم شو ! کثافت ...

قابیل : اومدم خونه ، نبودی ؟

اقلیما : رفته بودم سینما

قابیل : با کی ؟

اقلیما : به تو چه ؟ پر رو ، زرخریدت که نیستم

قابیل : پول دادم بهت

هابیل : داده باشی، داده باشی، چیزی که زیاده پول بیا پول پول پول بازم پول{شروع میکند به دویدن توی صحنه و هی گفتن که پول }

{ از آسمان پول می ریزد توی صحنه هر سه شروع میکنند به جمع کردن پول }

{حرکاتشان آرام میشود مثل کسی که دازد چیزی کشاورزی میکند مثل مثلا زعفران }

هابیل : چیدنش که تموم بشه میریم مال همسایه بالاییا رو جمع میکنیم. مال حسن آقا اینارو { میخندد اقلیما هم میخندد رو به قابیل} تو که بدت نمیاد شیطون ؟

{ قابیل محو لبخند میزند }

{ همینطور خم شروع میکند به آواز خواندن }

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM