Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
بچه را به مادرش نمی‌دهند
ه‍یچ بچه‌ای سهم مادرش نمی‌شود
توی کوچه در کنار دیوار مادران
گریه می‌کنند
بچه می‌رود پیش مرد سبیل‌دار
کتاب‌دار
مودب
خانواده‌دار
بچه می‌رود سمت زندگی
سمت آفتاب
(و این شعری در انتقاد از قوانین خانواده نیست من دارم اما
غمم را
غم عمیق از دست رفتن تو را
به حلق خواننده‌های نادان حقنه می‌کنم
کسی عاشقانه نیست
ولی فعلا حقوق زنها
توی خارج
خواننده دارد)

 

 

مجموعه‌ی «زنان زیبایند (https://t.me/caulfild/6489)» از گری وینوگرند که اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد میلادی در نیویورک عکاسی کرده.


 © "Women are beautiful" 1965-75. by Garry Winogrand 
و تلخ
و اشک‌آلوده
فهمیدیده ماهی
که دریا با ماهیگیر
نمک‌سود و
همدست است
فهمیدیده ماهی که
پری‌های افسانه
-زده روی پیشانی-
و با خود گفته
"زنیکه‌ی تخته‌پاره"*
و روبان قرمز و یا زهرا
به زیر موجهای تورافکنانه پریده
رفته تا حریق فک‌های کوسه اما
از فکه دیگر
به تهران برنگشته است

*و مردی که آخرین تخته پاره کشتی را از دست داده است / در جست و جوی تخته پاره دیگر تلاش نمی کند / زیرا که تخته پاره کشتی نیست / زیرا که در ساحل / مرد دریا بیگانه ای بیش نیست
بامداد

 
و تلخ
و اشک‌آلوده
فهمیدیده ماهی
که دریا با ماهیگیران
نمک‌سود و
همدست است
و اینک

 
باد سرتقی از آسمان
بوزد می
و من خرابه برخیزم
تمام مادری که زیر آوارها مرده
و نوزاد خاک‌آلود
مرد کوچک عاشق پستان
و مرد کوچک عاشق پستان
خانواده‌ای در من
برخیزد از مرگ
چشم توی چشم
آسمان را نگاه کنند
باد سرتق را

شاید بدون آنکه کسی بفهمد
باد سرتقی بوزد بر من
و جدا کند خانه را
از زمین گرم
باد سرتقی بوزد بر من
و جدا کند از من
من را
 
هاشم مرد
روی چشمهاش پنبه گذاشتند
و انگشتهای پاش را با نخ سفیدی به هم بستند
بعد به روح صورتی‌رنگ‌ش برای پرواز مهلت دادند
روح هاشم
-که وجود نداشت
چون هاشم
به روح اعتقاد نداشت-
روح هاشم
مثل تمام ارواح وجود نداشته به سمت دریا رفت
توی دریا افسر بود
توی دریا
معصومه بود اعظم بود
و خیلی پری‌های دیگر
توی دریا
غیر از دریا
و پری‌های دریا
چیز دیگری نبود غیر از خدا
و حتی نبودن خدا هم بر
بر بیهودگی‌های دریا اضافه بود

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM