Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
https://youtube.com/channel/UCN0fHo4UrZu6abL3Na1HMMw

 
انگار مشتی خاکستر باشی
نسیم بیاید
و ظهر
طلای خود را ببینی
که می‌رود بر باد
انگار مشتی خاکستر باشی
نسیم بیاید
و حتی خودت نباشی
ظهر
طلای خؤد را ببینی
که می‌رود بر باد
انگار پرگار ابله باشی
در کنار رود
و دوران از تو
نقطه ای حتی
در میان نگرفته باشد

 
چمن‌‌های شکسته
خیس زیر باران چتر
اسبهای گرسنه
سر به آخور دانه
مرد قدبلند دهقان خسته
با پتک کوچکش در کنار اصطبل
و آسمان تنهایی
که تا دیگر
ماه‌ش شکسته است

تمام ذی‌قع‌ده
گرگ‌ها گرسنه اند

 
چمن‌‌های شکسته
خیس زیر باران چتر
و آسمان تنهایی
که تا دیگر
ماه لاغر ندارد

 
https://youtube.com/channel/UCN0fHo4UrZu6abL3Na1HMMw

 
جین تنگ بپوش
بگذار اسبهای زفت denim
از دره‌های عمیق تو بگذرند
روی صخره‌ها خط خون بیاندازند
و آب چاله‌های گل آلود را
بپراشانند
تی شرت ساده هم
تا نسیم نخ
بگذرد بر دشت
و بالای ناف
مثل اسب
بر دو پای بلند شود
و حلقه بیانداز
مردهای زیاد را
از شانه حلقه کن
و در کتیبه‌ها بنویس
اینکه هرگز به ما نیامدی
اشتباه ما ست
ما ناامید بچه‌هات را بزرگ و بزک
به پارک می‌بریم
ما امیدوار آمدنت
روی پشت‌بام‌ها
تشک می‌اندازیم
ما
صبح ها
رقبای زشت دو ور صاف‌ت را
می‌بریم تراپی
و شب در کنارشان تا صبح
به غم‌ها و سقف‌ها خیره می‌شویم
 
جهان
که مامان چاقی آبی بود
کودکی لاغر و جنب شده است
با دستهای خاران
و پنت کثیف
جهان
جنب شده است
جهنمی با در بزرگ و تابلو
و بندگان بی سیرت
با میخ‌های توی چشم‌ها
دماغ سوزنی
انگشتهای سوزنی
و پوزه‌بند ترسناك
برای حفاظت سگهای عبوری از عابران سگ

- من از چشمهای سرخ‌ت می‌ترسم
از زبان دو شاخ
من از ترسیدن خودم می‍ترسم
و ترس
توی چشم ترس
دوزیست میان آینه را
اژدهایی مکثر و مکسور و کوچک می‌سازد

خون همان خون اما
انسان
توله موش صورتی رنگ انسان است

 
لعنتی زور من کم شده
و جرایم من خیلی زیاد است
دوبار اسم تو را کنار گل‌های دیگر آوردم
چند بار هنگام سخنرانی درباره‌ی سرنوشت خودم پرسیدم
یکبار اتهام زدم که «وقت تلف می‌کنی داری»
چند بار در دلم به فیلسوف‌های فهمید‌ه‌ات خندیدم
زور من کم است
هر چه برای آرامش وجدان
آنگشتهام را لای در می‌گذارم
بعد که می‌برم دکتر
هیچ‌کدام انگشت‌هام نشکسته

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM