Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 


فرهاد
وقتی که عاشق شد
نظامی هنوز
کودکستان بود
فرهاد
 بامداد نیست
فرهاد
 شاعر نخواهد شد
شیرین 
تنها
دختری
سفید و چاقالو ست
نظامی خر است
فرهاد
بسیار بالاتر از این‌ها ست
 
مرگ را
توی کوچه دیدم
بی توجه و
بدو می رفت
هر چه صدا کردم
سر بر نمی‌گردادند
هر چه می دویدم

- هه
تخیل شاعر
هه
مرتیکه‌ی خیالاتی
هه
دیوانه‌ی خوشگل -

نه می رسیدم
نه می‌شنید
گلویم
از تشانگانی و
ویرانگانگی
می‌سوخت
دست‌هام بر زمین کشیده می‌شد
پشت دست‌هام
خراشیده می‌شد
مرگ
می دوید وبال می زد
به سوی کوه‌ها
و من حتی
برای
ادای پر زدن
پا نداشتم
 

از تو متنفرم
سوراخ عمیق هرگز نیای کتاب‌خوان پر ادعان فوری
از تو و جهان
که عاشق‌‌ ام به‌تان و شمان را
نمی توان...

از تمام‌تان
تا به حد توهم هم
 ازتان
 بیزارم
احساس می کنم که‌تان
که می‌رود از من
حق من نبوده
رفتن
 کار خوبی نیست
چرا
 زود تر از آن‌که
قدر کافی بوسم‌تان
 رفتان؟
 
 شب
مثل تو دامن می پوشد
آدم را شاعر می کند
و ران‌های لاغرش به آدم بی تفاوت اند
شب
پیچک پیچک از
تیرگی پیچیده در جنگل
مثل گرگ
- گرگ یعنی تو
در تمام شعرهای هم من
گرگ یعنی تو زنیکه ی پتیاره -
مثل گرگ کمین کرده
من را گرفته
روی خاک مالیده
خونین
رها کرده
و تا غروب
هرگز
برنگشته است

 

شاخه درد می‌گیرد از سرما
رگ برگ‌های گل‌ها 
می‌ترکند
خشک می شودپاهاش
و گل‌های‌ش پروانه می گردد
درد می‌کند گل
باور نمی‌کنی ولی
گل
درد می‌کند

 
درخت‌ها
به سمت بادها
و کوه‌ها
به سمت جویبارها
آرمیده اند
جهان
ظهر و گرم و ساکت
آرمیده است
شاخه ای از بید
توی رود افتاده
 
و از آسمان 
باران دست می‌آمد
و جهان از صدای انگشت‌های شکسته
افسون بود
ماه می آمد
و بچه‌های آدم را می‌دزدید
ستاره می‌آمد
و عشاق آدم را می‌برد
سگ می‌آمد
می لرزید
و دست‌های پاک آدم را زبان می‌زد
زندگی
خیابانی
غمگین و طولانی بود
و در انتهای راه
بلیزری غم‌گین
داستان تلخی آدم را
با های‌های گریه لو می‌داد


 

تهران
با مردم و دوده
و کلافی از کوچه های درهم
که مثل رگ‌های پای مادربزرگ‌ها درد می‌کند
تهران
شب‌ها
با شوهران‌ش کلافه می‌کند
و با بغض و های های گریه می‌خوابد
تهران
صبح
ساعت شش بیدار می شود
و با چشمهای گود می رود سر کار
تهران
درد می کند
تهران
درد می کند
تهران
درد می کند

 
قهر است
و حرف می‌زند
و حتی یواشکی
دست هم می شود زد
بوس هم می‌کند
ولی
چروک خورده ی دلش
تو
عن را
نمی‌خواهد
 
نهنگ
از شانه درد دارد
گوزن از شانه درد دارد
و درد دارد از دندان 
رسوخ می‌کند
در کون هر غزال

- تخت جمشید می‌گوید
رمز درد کفل‌های هر غزالی
-- و می گوید کفل
نمی‌گوید کون
چون
کتیبه‌ی مودبی است --
می گوید 
رمز درد غزال
توی دندان شیر است
و هر اژدهای بی‌گناهی
دردش
از زخم نیزه‌ای است -

نهنگ
درد شانه را بهانه می‌کند
و می‌رود به ساحل
ساحل آرام
لبخند می زند
سکوت می‌کند
و نهنگ آرام
در قلب ساحل
پوسیده می‌شود


 

به قدر رفتن زیباست
حالا که آمده
و دانه های شبنم بچگانه
روی پیشانی‌ش
تب دارد
و هیچ‌کدام
از این‌همه
مردهای تپنده‌ای
که در تن من اند
زوزه‌های کوه دور را باور نمی‌کنند

گرگ ها
بدون خون
از جنگل نمی‌روند ولی
ماندن‌ عن‌شان
چون نرفتن زیباست
 
رفت...

و جای قدم‌های شعله‌ورش
کلماتی سوزان
از مه و مس بود

رفت...
و جنازه ی سبز رنگ کوچک‌ش
در اعماق رودخانه
مثل سنگ‌های بی تصمیم
تکان تکان تکان می‌خورد

رفت...
بدون این‌که از من یا
از وی
رفته باشم دی
 
برای رفتن‌ت
لامپای زیبای گردسوز خریدم
برای روی تیر
برای روشن بودن مناظر
شناخته بودن صورت مرد افتاده درسن
برای نامدار شدنی آهسته
از همان‌ها که
آرام آرام
در سکوت جامعه ی ادبا اتفاق می‌افتد
مثل دق‌مرگی غلام
رفتن سگ‌ها
و آرامش روستا
با خیل پیرمردهایی که
بدون این که بدانند
پیپ چیست
پیپ می‌کشند
برای رفتن‌ت
لامپای زیبای گردسوز خریدم
برای روی تیر
اما کسی 
از تاریکی
این سو نیامد
 

توی خاک
با دستهای کوچک‌ش من را
دفن کرد بچه
من را
توی جعبه شیرینی
صاف کرد
بوس کرد
دعا کرد
و توی خاک
با دستهای کوچک‌ش
 من را
دفن کرد بچه
 
و آسمان خالی بود
فقط یک ماه
یک نقطه بزرگ مصمم ساکت
مرد
با  دقت
تکه تکه در آسمان ستاره نوشت
مرد با دقت
به ماه یاد داد
چطور باید
ساکت بود
چطور نگفت
چطور در سکوت
جهان باقی را
روشن کرد
مرد رفت
محو گفت
و در سکوت
توی نور ماه محو شد

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM