Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
آهای دختر رشتی! آهای دختر رشتی!

بانوی لاغراندام پیچک
کویین شمال
عینهون مردهای سرخ‌موی مست
شاعران مرده‌ی بسیاری

- شاعر
 ساده می‌میرد
رقیب عشقی هیکل‌داری
شراب دست‌ساز مسمومی
طناب شهوت‌انکیزی
غذای فاسدی
بیماری بی‌نامی -

شاعران زیادی
بدون این‌که حتی
تو را 
بدون لباس دیده باشند
مرده‌اند روی بام‌های لب‌های باریکی
در فروغ چشم‌های تاریکی
همانجا که
 احساس آدم بودن
لخت
در سیاهی 
آرام
بر سرین زیبا شدن دست می‌کشد
شاعران بسیاری
بدون این‌که تو را
چیز کرده باشند
خواب‌هات را برات
مرده / اندوده کرده‌اند 
و جان داده‌اند تا
حیات را برات
ابردار کرده باشند
جان داده‌اند تا تو
کویین شمال شوی
همان‌جا که شب‌ها 
و در غروب
وصبح‌ها
مدام
 قدر محترمی باران می‌بارد
از چشم‌های زیبایی
بر شانه‌های زیبایی
ممنون ام که این‌جایی
زیبا باش
تنها باش
از آن هر کدام که خواستی گایی
مهیا باش
جهان
 منظوم ارواح چرخنده را دارد
در گرد خود گردان
 نظّاره می‌کند
شمعی در جان
شمعی در دست
فلانی حواس‌ت هست؟

 

گفتند "دست بردار از زن‌ها خر. درباره‌ی دنیا بنویس. مثلن این مرگ یا این ترس یا این ترس" خندید. سینه را گشود. گفت "داستان ما داستان سینه‌ها و غصه‌ها و چاک‌ها ست" بعد گفت "راستی.... شعر تازه‌ای نوشته‌ ام"

 

بی‌رمق‌ترین مغروقین را
که با تور و انبر از آب گرفته
برسینه‌اش نشسته
و سینه‌هاش را
در دهان او چپانده
که چیز کند
بی‌رمق‌ترین مغروقین را
وقتی نفس‌نفس
در میان مو‌ج‌های سرد محو شد
بی‌رمق‌ترین را هرگز
فراموش نخواهد کرد
زیرا که زیباترین پری‌ها
با سینه‌های چیز
با لمبر بزرگ چاک‌ندار
فقط
توی قصه‌های خودش از خودش زنده می‌ماند

 

سایگون

محو
مثل توری که
بر لباس تمام زن‌ها هست
غیر از تو
که تور نمی‌پوشی

- حق دارد
حق دارد
اگر تور...
گاهی تور‌...

- تور؟
گه خورده است تور
و این تکه‌های قرمز
زخم‌های صورتی رنگ معصوم
مدرک جرم اند
من
این تور قاتل را
تکه
تکه
تکه خواهم کرد

گفتم این را نوشته باشم
حالا که از تور گفته‌ام
و یاد سینین‌ت افتادم
- کدام احمقی گفته جمع دو تا سینه سینین است
کدام بی‌شعوری
به حدقه‌های تو
احسن‌الفلانسک درس داد؟ -
نوشته باشم که ما
در همین بلاد امین
با اجازه
دو رکعت اگر شد
و بعد تمام
شما راجعون و ما
راجعون
السلام علینا
و بوسه علیک

صدای جیپ‌های نظامی
صدای مرد و
لبخند و
کلاف استرینگ‌های اتچد...

 
باشو
- زیباترین
حق دریا ست
باید از صخره‌ها یک شبی
برهنه پریده باشد
و تو
باشی
دریا نه...!
نفهم! تو حتی نمی‌توانی که
کیر دریا باشی
تو
می‌باس
آنجا
 باشی
و در میان موج‌ها
نفس نفس
تلپ افتادن‌ش را
نوشته باشی
حالا...
برو
کنار دریا هی
پا به پا کن
که تا بیاید
پریده باشد
تلپ کند
و بعد به باد رفته باشی

و من 
پرنده‌ای بودم
که تا برای پا به پا گردیدن
پا نداشته...
باد می‌وزید
باد می وزید
تا نیاید نباس
نباس به باد می رفتم

 


گفت
عصرگاه بنفش
بر سه‌گانه‌ای کافی است
سپس لباس را مرتب کرد
وضو بساخت
نیت کرد
و از صدای قنوت‌ش غروب محکم شد

"رب اشرح لی..."
و بادها
پیراهن‌ش را
پاره می‌کردند
"و یسرلی...."
وخون از جان ویران‌ش غلطان
"واحلل..‌."
و غم در گلوی‌ش حلول کرد
مثل مه در دریا

نهنگ نیمه بیداری با خود اندیشید
مردی باز
احتمالن به کو‌ه‌ها
‌‌‌نماز نخوانده ترکیده


 

گفت "تفنگ دسته نقره هم نداریم بدهیم یارمان قبای ترمه بدوزد" بعد گفت"داد وفریاد...! داد و فریاد...!" و ساکت شد

 
گاهی
فقط گاهی
درباره‌ی جیم‌های جارموش
با گیسوان به شدت سفید
که شبیه شقیقه‌های من است
و دماغ کوچک اروپایی
که اصلن شبیه دماغ من نیست
گاهی از داستان‌های با کلاس اروپایی
داستان فرار ذهن‌های مست
به سمت آزادی
حرف می‌زدیم
و من
 فکر می‌کردم ران‌های‌ش
زیر میز چاق‌تر شده
سعی کردم خیال‌ش کنم
خیال‌ش کنم
تا که واقعن
خیال شد
 
جان اسنو خواهد مرد
و بر نعش‌ش
اسب‌های بسیاری
و دوس دخترش را
مردهای بسیاری

- همین الان هم
گاهی
خود جان از اول‌ش فهمید
خودش همان روز اول
گریه کرد و
به جان اسنو گفت -

خدای آتش خودش بهتر می‌داند
نعشی که زنده کرده
هرگز براش 
جان اسنو نخواهد شد
جان اسنوی اصلی
در حیاط برفی
و بعدش زیر پای اسب‌های رمزی 
و بعدش
در نبرد با مرده‌ها و اژدهای چشم آبی
هزار بار مرده است
جان اسنو 
دیگر
هرگز
زنده نخواهد شد
 
گفتم "دکتر
ببین من
کار دارم 
ما شاعرها شعر می‌گوییم با قلب
عاشق می‌شویم با قلب
و روی درخت‌ها عکس قلب می‌کشیم
قلب ما
مثل اسب ما ست
تاخت می‌زند به دشت
و در گلوی‌ش عین گردنبند
تیرهای عشق قدیمی دارد"
لبخند زد
و گفت "این ساعت...
ببین این ساعت..."

ناگاه
 من و جهان به گریه افتادیم


 
مثل گرگی
توی قبرستان
که در کنار دست‌های لرزان اسکلت‌ها
و خش‌خش کفن
زوزه می‌کشد
خودت گفتی
عفونتی در دنیا ست
که حتی 
چموش چابک تو
 آن را
زیبا نمی‌سازد
و حتی با
شانه کردن موهای پیشانی‌ت
زخم قهوه‌ای رنگ مرد مرده
صورتی رنگ و زیبا نخواهد شد
‌درقبرها
که زیبا نیست
گلایل نمی‌روید

- گلایل نبریده کجا می‌روید؟
گلایلی که زخم قیچی ندارد
و رنگ اضافه ندارد
و مثل غصه‌های بچه‌ها
صورتی است صورتی است
گلایل از کجا می‌فهمد اینجا می‌توان فریبا شد
چگونه می‌فهمد این‌جا قبر بابابزرگ آدم است؟

مثل گرگی که با دویدن
نمی‌تواند علاج کند شب را
و جز خرگوش شرحه‌ شرحه یا
دویدن به آفتاب 
چاره‌ای ندارد


 

چراغ کوچکی روشن کرد
و چشم‌های درخشان‌ش توی نور پیدا شد
 گفت
"بیزارم از فلورسنت
از تهوع رنگ‌های چشمک‌زن
از بهشت 
از درخت‌های تمیز
از دست‌های تمیز
از چشمهای بلو
و از گیسوان زرد
صورتی‌
 رنگ زخم
پرچم من است
هر سری که از من بریده‌اید
و هر استخوان گردن که
درآمد از حلق‌م
و انبوه ریش‌هام
و دماغ بزرگ
و لختی پیشانی
اسم دیگر من است
به جهنم
جهنم
جهنم 
برای جهنم
زیرا
جهنم
گرم و نورانی است"

بعد
پیراهنی از کفن پوشید
و روی تپه در انتظار ایستاد
 
شمشیری به سینه‌ی ساحل کشید تیز
و ساحل
از زخم‌های انگشت‌های صورتی رنگ‌ او
 هلاک شد

و فردا مد
برای ساحل
"بَدَّلنا" "جُلودا" که غَیر آن‌چه درد کشیده
و پس فردا
خرچنگ‌های کوچکی
عقب عقب
ساحل دردناک را
قدم قدم
تراشیدند
و پس فردا
زخم قایق‌‌ها
 زارپ زارپ زارپ
توی پهلوی ساحل نشست

و باز مد
"بَدَّلنا" "جُلودا" که غَیر آن‌چه درد کشیده

غروب‌ها
ساحل بود
با چشم‌های دردناک
با جهنمی 
که نرم
در دل‌ش طلوع می‌نمود

 
دریا دریا عشق مو دریا

نه کسی را خوانده
نه کسی را گرفته
فقط گاهی گاهی گاهی
ماهی کوچکی در دلش صدا می‌زند

- چرا سینه‌هام را
نمی‌خوری مرد ماهیگیر؟

دوست دارد تنها بخوابد شب‌ها
با تمام تخت بزرگ سردش
و این انتخاب دریا ست
و این انتخاب دریا ست
که دارد
نخواستن را
با هر موج فریاد می‌زند

- این دو تا ماهی
روزی تو ست
گفته بودم دو تا
و دوتا ست
فقط چون من
خواسته بودم

با دوماهی نمی‌شود
تنبان تازه خرید
یا ضماد برای زخم‌ها
ولی تا فردا
 لایموت تو خواهم شد 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM