Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
وقتی رسید به سبزه...

مثل ابر
آفتاب ما را بریدند
آفتاب خود شدیم
ملخها آمدند
و خار ما را گاییدند
باران خود شدیم
موشها آمدند
و دانه ها را از خاک
بیرون کشیدند
دانه های ما
عین سایه با موشها جنگید
و ما از سایه های تازه ی
خود
بالا کشیدیم
رعد و برق شد
آتش گرفتیم
شت
ما آتش گرفتیم
سرد بود
سرد بود
ولی ما آتش گرفتیم
سرما گرفته بود زمین
و جان زمین که بلرزد
ما
آتش گرفتیم
و کوههای زیادی
برگرده هایمان
عین تاول
سردمان بود
آسمان سیاه شد
پرنده های سوخته
به امید دانه آمده بودند

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM