Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
و مردم
به بیابان جهانگرد
نهیب زدند تا
جهان نگردد
زیرا دنیا
پر از گرگ و رودخانه است
و گفته‌اند
بیابان بوده
از تو باددارتر
از تو خشک‌تر
که صبحدم
سیراب
در کنار شب افتاده
تنش‌ رد‌پای رودخانه ای برفی
جان‌ش فغان گرگ
گفتند بیابان بوده
جادوگردار
گردبادتر
که رفته
و هرگز از دنیا
به شهر باز نگشته
فریب کشتی خورده
و پیکر زخمی‌ش را
تا جزیره برده‌اند
سوراخ چاهی در میان پیشانی
جنازه‌ی خرگوشی
در کنار چاه
بیابان سکوت کرد
لبخند نمی‌زد
حرایش را دستش کرد
چپرهای‌ش را برداشت
شترهای باردارش را
و گردخودگردان
خندان
به سینه‌ی دنیا زد

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM