Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 

مردهای زیبا
مدام به همراه کوچک من زنگ می‌زنند
فوت می‌کنند
یا این‌که 
با چشم‌های مشتاق براق
منتظر 
در رو‌به‌روی ایوان می‌مانند
یا اینکه بی دلیل 
چترهای ناامید را
توی کوچه‌مان
 باز و بسته می‌کنند
مردهای زیبا
بی‌دلیل تو را
 از من
- من ناچیز -
استغاثه می‌کنند
جیغ می‌کشند
داد می‌زنند
هیکل می‌گیرند
 گیر می‌دهند پشت پنجره‌های من هر شب
و من با صبر
به تک‌تک آن‌ها می‌گویم

"من برف‌ ام آقا
من برف ام
گرگ‌ها هرگز 
مسیر رفتن را
از برف‌ها نمی پرسند"


 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM