Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 

پروانه‌ها گفتند

- عجیب نیست؟
پروانه‌ها هرگز نمی‌گفتند -

گفتند 
"او رفته است
با تمام شعرهاش
خندان
و از تمام جان‌ش
وقت رفتن
براده‌هایی طلایی
از کلمات روشن می‌ریخت"

و ماهی‌ها گفتند

- عجیب نیست؟
ماهی‌ها هرگز نمی‌گفتند -

گفتند
"به قصد دریا نیامده بود
مقصد غربت داشت
که در جایی دور
مثل راهزنان دریایی
چشمی از خود کنده
با طلا تنها باشد
دندان بسازد برای خود
و مثل دزدهای شادمان 
با براده‌های تن خودش 
تنها باشد"

برای تمام عشق‌ها همین است
می‌روی
کنار طلاها می‌نشینی
و منزجر طلا
دست‌های ظرف شستن‌ش را نشان می‌دهد
شعر
چادر می‌بندد
و درزهای شیشه را
با طلا می‌بندد
شام می‌آورد
و بچه‌ها
احمقانه
لابه‌لای طلاها
پی چیزهای هرگز نبوده می‌گردند


- دیشب
جنازه‌ای 
رفته بو بر ساحل
و خرچنگ‌های شیطان دردناک
در جان پاک‌ش می‌دویدند


 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM