Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
جان اسنو خواهد مرد
و بر نعش‌ش
اسب‌های بسیاری
و دوس دخترش را
مردهای بسیاری

- همین الان هم
گاهی
خود جان از اول‌ش فهمید
خودش همان روز اول
گریه کرد و
به جان اسنو گفت -

خدای آتش خودش بهتر می‌داند
نعشی که زنده کرده
هرگز براش 
جان اسنو نخواهد شد
جان اسنوی اصلی
در حیاط برفی
و بعدش زیر پای اسب‌های رمزی 
و بعدش
در نبرد با مرده‌ها و اژدهای چشم آبی
هزار بار مرده است
جان اسنو 
دیگر
هرگز
زنده نخواهد شد

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM