Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 

زنها بلا اختیار خوشبو هستند
 بلا اختیار نرم اند
 بلااختیار تنها هستند
 خوشبویی و نرمی
 علت اصلی تنهایی است
دلیل غم
  و علت نم چشم است
علت اصلی درد است
و درد باید باشد تا زنی زن باشد
زیر دوش به حرف های من
مثل آب گرم فکر کن
اجازه بده حرف های من
حرف های بی مزه ی من
کلمات تنبل شده ام 
از این همه قرص های کیری
خاکستر شعله های خاموش از
Bupropion ها
Zoloft ها
به آتش زلف های تو
روشن باشد
بگذار روانپزشک های دنیا شکست بخورند
ما
من و خیال زن های دنیا
آخرش
جهان را
شکست دهیم
رستگار شویم
و پروانه های خوشبو
که مثل تو
چشمهای زیبا دارند
در مزار من
چراغ سبز بگذارند

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM