Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
چرا بچه دار نمی شوم حتی اگر بخواهی

بعضی از فیلم ها قسمت بعدی ندارند. مردهای خیلی از فیلمها مدام کون لخت توی خانه می گردند.به هر بهانه ای راست می کنند. زنهای خانه را روی تخته ها می خوابانند به آنها چک می زنند و دامنشان را روی کله شان می کشند توی خیلی از فیلمها مردها تنها با غیق آخر زنها ارگاسم می شوند در خبلی از فیلمها مردها تا زنی را نکشته باشند شلوار نمی پوشند روی مبل نمی نشینند و توی لیوان فلزی برای خود کافی نمی ریزند توی خیلی از فیلمها زنهای مرده با لباسهای چیت چاک چاک آویزان و لای پاهای نتراشیده ی وحشی در هیات روح و زامبی به خانه برمی گردند در خیلی از فیلمها زامبی ها مردهای فیلم را با کاردهای آشپزخانه  به صندلی های چوبی کهنه نصب و با شوکهای تایمردار نیم ساعته سالها شکنجه می کنند بعضی از زامبی ها تا مردهای داستان کاملن خاکستر نباشند به تباهی مطلق تسلیم نمی شوند. بعضی از فیلمها در همان قسمت اول از غیق زنها و ضجه ی مردها و بوی عرق خلاص می شوند. صنعت سینما هم راضی است بعضی از فیلم ها در همان قسمت اول تمام می شوند

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM