Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
قطاری را که
از اتاق خواب من رد شده را
توی تابوت نگذارید
چرخهایش لطیف است تمیز است
زیباست
قطاری که رد شد
و پر از مرده های آبی بود
شیشه های بی گیلاس
شامپاین ها
و خنده و
عروسی
فرست کلاس اند ایت واز
به شدت افنسیو را
توی تختخواب بگذارید
و زخمی هایش
پشت در باشند
و زخمهاش را ببندید
تکه های طلایی خونینش را
قطار من را
با احترام بگذارید
حالا من زخمی
قطاری که از تختخواب من رد شده
نباس خونی باشد
خون
آخرش
دراکولاست
بسته بمانید
زنجیرهای من
بسته بمانید

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM