Persian based weblog dedicated to literature and cultural interests author prefers to be called as Ali Chelcheleh if you are not inranian try my ENGLISH SITE 

 
  صدای بال چلچله ها ابرا رو برونه یه روزی
 

 
 
 
دنیا پر از سیب هایی است که گاز زدنشان ممنوع است زنهایی که شوهر دارند پر از دیسکوهایی که لباس کوتاه در آن ممنوع است. پر از کلماتی که گفتنشان نوشتنشان ممنوع است. ممنوع است آدم در یک قطعه شاعرانه بگوید کیر ممنوع است آدم در میانه سکس شعر بگوید. ممنوع است آدم برای یک سریال تخمی گریه کند. برای یک آهنگ خالطور از سوسن. همه کارهای دنیا ممنوع است و زیبایی مثل لاله در سیم خاردارزار شکل می گیرد و جوان می شود و می میرد. یک عکسی دیدم از دختری در کردستان که شورت سیاه لامبادا داشت و سنگسارش می کردند. و دقیقا 33 سنگ خورد و هنوز زنده بود و سنگهای گنده زدند و باز سنگ گنده زدند. و یک نفر آمد و دامنش را که پس رفته بود صاف کرد و یک نفر خونی را که توی صورتش بود پس نزد و یک نفر خون دختر تازه مرده را نلیسید و یک نفر به زبان کردی با لهجه کمی عرب توی جاده ها فریاد زد. من شنیدم و همه شنیدند ولی به روی خودمان نیاوردیم. بگذار داستان ما توی یو تیوب بماند. حرفهای نزده زیادی از ما حتی روی هیچ جایی آپ نیست. بگذار داستان های ممنوع ما همینجا توی سینه بماند. داستانهای کشیش ها و ملا ها داستانهای موبد ها و خاخام ها داستان عیسی و یهودا داستان ابراهیم و محمد. بگذار ما لای چرخهای چرت و پرت های خودمان له شویم بگذار سیبها روی درختها بمانند...

 

   
 
  Susan Meiselas / Magnum Photos 
 

USA. Tunbridge, Vermont. 1975, Carnival Strippers

 
 

  Goolabi , Roozmashgh(Peyman) , Deep-hole , Sepia , Forb. Apple , Vaghti Digar , Pejman , Ahood , Bahar , Banafshe , Halghaviz , Hezartou , Last Jesus , Ladan , Costs , Tireh , Goosbandane , Tabassom , Aroosak1382 ,   Shahrehichkas

 
        Zirshalvari
        Welbog 
 
       Bi Pelaki (Me & Shahram)
 

   SHAHRAM